Dissabte, 25 - Maig - 2024

Canvi de presidencia

S´informa que el president actual de l´associació el Sr.Jordi Ruaix a presentat la seva dimisió i ara passará l´actual vicepresident el Sr. Joan Vilajoana a fer les funcions de presidencia fins a la propera asamblea de socis.L´actual secretari el Sr.Martí Pina passará a la vicepresidencia i el Sr.Felip Yelamos passará a ésser el secretari.