Dilluns, 15 - Agost - 2022

Carta Oberta

ABANS QUE RES DONAR LAS GRACIES A LA JUNTA DIRECTIVA D`LA
NOSTRE ASOCIACIÓ PER CONVOCAR DE TANT EN TANT REUNIONS DE CARACTER DOCENT,DE CARACTER COLECTIU, DE CARACTER SOCIAL.
VAIG ASISTIR AQUET PASAT DISSADTE A L´ ESCOLA MATAGALLS A UNA REUNIÓ DE CARACTER SOCIAL,A CARREC DE LA PONENT LA PSICOLOGA LA SRA. NURIA LLEONART; VA PARLAR DE LA INTELIGENCIES MÚLTIPLES, AMB SOLTURA, AMB CONVICCIÓ DEL TEMA.
CREC QUE EN EL AMBIT MEDIC -SOCIOCULTURAL, TENIM GRANS PRESPECTIVES EN CANVIS DE SEGONS QUINS ASPECTES DE LA VIDA.
LA NOSTRE PSICOLOGA LA NURIA TE UNA PRESPECTIVA IMNOVADORA SOBRE EL TEMA QUE ES VA TRACTAR ,LA MEDICIÓ DE LA INTELIGENCIA CON BE DIU ELLA TE MOLTS ASPECTES PERO YO PERSONALMENT CREC QUE NO ES PODEN COMPARAR INTELIGENCIES EN HABILITATS, SON PARAMETRES DISTINS, PERO QUE COMPORTEN BASES IDENTITARIES.
LA NURIA ENS VA PARLAR DE ENFRONTAMENTS SOBRE LA TEORIA QUE ENS OCUPA SOBRE TOT EN EL AMBIT EDUCATIU E INCLUS EN EL AMBIT DE ALTRES ESPECIALISTES PSICOLEGS.
LAS MEVES REFLEXIONS,CONCLUSIONS SON TANTES QUE NECESITARIA BASTANT DE TEMPS AMB LA NURIA PER A PARLAR DEL TEMA EN CONCRET.
DE TOTES MANERES DONC LAS GRACIES AQUESTA GRAN PROFESIONAL PER LA SEVA EXPOSICIÓ DEL TEMA IMNOVADOR ,MOLT INTERESANT.
REITERO EL MEU AGRAÏMENT A LA JUNTA PER PER AQUESTA TROBADES TAN INTERESANTS.
JOAN PÉREZ BABRA
RADIOLEG: CARDIO,NEURO,VASCULAR INTERVENCIONISTA
Comparteix