Dimecres, 28 - Febrer - 2024

SISTEMA ALTERNATIU I/O AUGMENTATIU DE COMUNICACIÓ

Els nois/es amb discapacitats i problemes en el seu llenguatge oral, o sense llenguatge, tenen necessitats d´utilitzar un sistema alternatiu i/o augmentatiu de comunicació. Al noi/a un SCA li ha de servir per comunicar-se amb l´entorn, per comunicar necessitats bàsiques, fer demandes, expressar sentiments, desitjos… però, sovint, encara que es faci el traspàs d´això de l´escola a les famílies, es fa difícil la transferència de la utilització del SCA en altres àmbits que no sigui l´àmbit escolar. La família ha d´adonar-se de la importància de la utilització del SCA per part del seu fill dins de l´àmbit familiar, del barri, de la ciutat… De què li serveix a l´alumne utilitzar un sistema de comunicació, si després no el fa servir fora de l´escola? Per començar qualsevol intervenció amb els nois/es amb o sense llenguatge oral és “l´empatia” i és important “fer-la servir”. Si ens posem en el lloc d´aquests usuaris ens serà més fàcil comprendre les dificultats de mobilitat, comunicatives…, quines serien les millors estratègies d´intervenció, els suports necessaris, la habilitació de l´entorn, la rehabilitació…, i així, realitzar un programa d´intervenció adequat a cada noi/a. Molt important la implicació de la família amb una participació activa.

Podem ampliar i millorar el treball amb aquests nois/es usuaris de SAAC, treballant mestres i pares cooperativament, però, s´hauria d´ampliar a totes les persones significatives de l´entorn de l´alumne. Aquesta tasca també recauria sobre els pares.

He pogut comprovar durant els meus anys d´experiència, que els SAAC són una eina per a què les persones sense llenguatge oral puguin crear o millorar la seva comunicació. Encara queda molta feina per realitzar, sobretot, conscienciar la societat, començant pel professional, la família, els amics… Però, si reflexionéssim sobre el que vol dir “empatia”, i imaginar-nos en la mateixa situació que la persona que no es pot comunicar oralment ens adonaríem de la importància d´aprendre un SAAC.

Els canvis sempre són possibles, això queda comprovat, i qualsevol progres s´ha de valorar. Quan l´entorn de l´alumne està ple d´estímuls, serà un entorn motivant, i els nois s´enriqueixen de les noves experiències. La feina acabava de començar… per tots.

Rosa Cámara Coordinadora d´Afadis

Comparteix