Dissabte, 20 - Agost - 2022

Presentacío por l'accessibilitat i mobilitat.

Som KAOs Adaptat, i hem crear una aplicació mòbil que pretén facilitar la recerca de llocs adaptats. Treballem a Sant Celoni i el baix Montseny amb la col·laboració de l´Associació ASCA (Associació Sociocultural Accessesible) que te com a missió la integració social i cultural de les persones amb diversitat funcional.

KAOs Adaptat pretén aprofitar les noves tecnologies com una eina al servei d´inconvenients quotidians que es troba les persones amb diversitat funcional. L´aplicació permet escollir un lloc o activitat Adaptada i accessible, facilitant la recerca i ajudant a l´obtenció d´informació en el moment que es desitgi o es necessiti per trobar el teu lloc adaptat.

KAOs Adaptat està compost per tres tècnics: Khalid Zerguini, Director de lleure i esport, tècnic d´accessibilitat i sensibilització, Adrián Martínez enginyer multimèdia i Oriol Iniesta, enginyer informàtic.

Portem un any treballant per crear un APP que ens permeti poder localitzar en temps real llocs adaptats i accessibles ; comerços, aparcaments, serveis públics, restaurants i d´altres.

La aplicació actualment ja està en marxa, hem escollit Sant Celoni, com a punt de prova pilot. Ara ens trobem a la fase en que necessitem suport humà i econòmic, per tal de posà el nostre projecte a l´abast de tothom.

Aquest projecte unifica i complementa tres factors claus: Social, multimèdia i noves tecnologies, que fomenti participar tant discapacitats, com els seus familiars i/o amics. Perquè prenguin amb les seves mans el dret a l'ús de la tecnologia, amb la col·laboració en xarxa i promovent la consciència dels seus problemes.

La fase en la que ens trobem és de formar un equip a cada població, d'emissors, amb discapacitat, familiars o amics equipats amb telèfons multimèdia, amb l'objectiu de crear una mapa Accessible, localitzant aquells llocs accessibles i adaptats, com: comerços, Lavabos adaptats, Aparcaments, Restaurant, Cinemes, Hotels, etc; En definitiva aquells llocs que troben al carrer i publicar-los en temps real en l'aplicació KAOs Adaptat.

Es pretén utilitzar Internet i les noves tecnologies per donar veu i visibilitat a un col·lectiu que no té presència activa en els mitjans de comunicació.

En aquest projecte, els participants explicaran la seva realitat, aprendran a utilitzar l´aplicació i la tindran per sempre com a eina per incentivar els pocs lloc adaptats, accessibles i la seva vida quotidiana.

L'Aplicació KAOs Adaptat també permet als participants denunciar tant les barreres arquitectòniques com les socials, encapçalades pels cotxes mal aparcats, que compliquen i obstaculitzen cada dia la vida de les persones amb discapacitats.

El projecte té previst treballar amb els emissors durant dos o tres mesos i després presentar el projecte final, amb tots els resultats aconseguits.

Comparteix