Dijous, 25 - Febrer - 2021

I Setmana Bosc i Societat - 26 de setembre a 4 d'octubre

La I Setmana Bosc i Societat es celebrarà del 26 setembre al 4 d'octubre de 2015.

S'estructura en 4 blocs temàtics.
CULTURA, ECONOMIA, GESTIÓ FORESTAL i ÚS SOCIAL DEL BOSC
OBJECTIUS:
Dinamitzar l’activitat econòmica i cultural del Baix Montseny a través d’una oferta d’activitats àmplia i diversa
Posar de manifest la realitat forestal del Baix Montseny i les oportunitats derivades dels possibles aprofitaments d’aquests espais, entenent el rol essencial que poden tenir cap a la transició d’un model econòmic més sostenible basat en les formulacions de la bioeconomia
Obrir punts de reflexió i debat entorn el sector forestal i els boscos en general
Donar a conèixer els diferents tipus de bosc del Baix Montseny i els seus possibles aprofitaments
Difondre el valors intangibles associats als boscos i les seves funcions

Organitza: Cercle econòmic i social Baix Montseny, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals-UAB i Ajuntament de Sant Celoni.