Dissabte, 20 - Agost - 2022

Penya Barcelonista Sant Celoni

Benvolguts socis/ sòcies,

Per la present, us convoquem el proper DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE a la ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es celebrarà a la Rectoria Vella a les 20h en primera convocatòria i a les 20:30h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1.LECTURA I APROVACIÓ DE L´ACTA ASSEMBLEA 2012.
2.MEMÒRIA D´ACTIVITATS.
3.LIQUIDACIO i BALANÇ DE L´EXERCICI ECONÒMIC 2012-2013.
4.FIXACIÓ DE LES QUOTES temporada 2013-2014.
5.PRESSUPOST EXERCICI ECONÒMIC 2013-2014.
6.RENOVACIÓ PARCIAL DELS CÀRRECS VACANTS de la JUNTA.
7.PROPOSTES DE LA JUNTA.
8.PRECS I PREGUNTES.

Jordi Roura Recasens
President Penya Barcelonista Sant Celoni

Sant Celoni, a 28 d´octubre de 2013

Comparteix